Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze email en de eventuele bijlagen kunnen Alternatief enkel verbinden in zoverre hieraan een officiële goedkeuring verbonden is. Meningen of visies uitgedrukt in deze email zijn deze van de auteur en worden niet noodzakelijk ondersteund door de koepel.

Het is geenszins toegelaten om deze email, de inhoud ervan of de inhoud van de bijlagen openbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van de auteur. We betrachten alle redelijke inspanningen voor een veilig en virusvrij mailverkeer. De ontvanger van deze email zal evenwel zelf instaan voor het scannen op virussen van deze email en de bijlagen.

In geen geval is Alternatief aansprakelijk voor enige, directe, indirecte schade of kosten als gevolg van virussen of van onvolledige/foutieve informatie en documenten in dit mailbericht, noch voor het niet tijdig aankomen ervan.

Deze mail en de eventuele bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bovenvermelde geadresseerden.

Hebt u deze mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen.

Bedankt voor uw medewerking

Deze disclaimer is eigendom van Alternatiefvzw, Alternatief Dienstenvzw, Atelier Alternatiefvzw, Runkstersteenweg 134 3500 Hasselt.