Privacyverklaring

Alternatief hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij verwerken je persoonsgegevens:

 • Tijdens de sollicitatieprocedure
 • Bij indienstname
 • Om deel te nemen aan onze activiteiten en begeleidingen
 • Het leden- en klantenbeheer
 • Verzenden van de nieuwsbrief en uitnodigingen om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening
 • Organisatie van activiteiten
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, vragen wij INDIEN nodig de volgende persoonsgegevens op:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Curriculum vitae

Verstrekking aan derden

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

De gegevens die je ons bezorgt, verstrekken wij enkel aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening in kader van subsidiëring (wettelijke verplichting).  Je wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Heb je vragen over je gegevens, wil je ze laten verbeteren, laten wissen of ze overdragen. Dan volstaat het ons dat mee te delen via ons contactformulier.